Privacybeleid

Regio Twente respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Daarom bewaren we niets anders dan bezoekersaantallen en het aantal geplande routes. Start- en eindpunten van de routes en persoonsgegevens worden niet geregistreerd.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Onze cookies geven geen informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan www.fietsrouteplanner.nl geen cookies ontvangt.

Disclaimer internetsite(s) Regio Twente

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website van Regio Twente de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is, na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze site en Regio Twente is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Copyright

Alle rechten worden voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd danwel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch danwel anderszins, hetzij door verwijzingen vanuit andere sites.

Indien u nog vragen mocht hebben over het privacybeleid van Regio Twente, dan kunt u contact met ons opnemen. In geval wijziging van ons privacybeleid, vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.